02/ 443 718 94 frikas@frikas.sk
Na pántoch 10
831 06 Bratislava